ECEAT


Go to content

Arbeta ideelt på gård

ECEAT info

Det kan ibland finnas behov av extra hjälp på gårdarna.Nedan hittar ni de som kan ta emot praktikanter och ideelt arbetande mot logi och mat


Back to content | Back to main menu