ECEAT


Go to content

Att vara ECEATvärd

ECEAT info

ECEAT värd

För att bli ECEAT värd krävs det att du är aktiv medlem.
Nästa steg är att betala in 300 kr per år som serviceavgift.

När du betalt in serviceavgiften får du fylla i ett utförligt frågeformulär. Där beskriver du din gård, eller logierbjudandet, resväg, omgivningar och annat som har betydelse för att
ge en korrekt bild av det du erbjuder.
Utifrån frågeformuläret gör du så en kortfattad gårdsbeskrivning som du kan använda för att presentera dig för dina gäster. Den kan vi publicera åt dig på vår hemsida (se
ECEAT marknadsföring nedan).
Frågeformulärets uppgifter lagras i ett internationellt datasystem (beräknas klart under 2007) som används för att publicera information om gårdarna. ECEAT har en idé om
reklam till självkostnadspris och databasen är kärnan i det systemet (se mera under marknadsföring).

Du ombeds som värd också att fylla i två självdeklarationer.
I den ena checklistan deklarerar du om du fyller föreningens miniminivåer på logi-kvalitet eller inte. I den andra checklistan går du igenom gårdens miljö- eller hållbarhetsstatus. Även här finns det miniminivåer att beakta.

Värdskapet inom ECEAT är fokuserat på hållbarheten och på bekvämligheten för gästen.
Dessa två fält är kärnan i det integrerade kvalitetsarbete som varje värd ombeds engagera sig i. Värdskapet delas in i tre nivåer: kandidat, värd och mentor.

När dina deklarationer granskats, och föreningens styrelse godkänt dig, är du kandidat inom ECEAT Sverige. Du ska ha kopior av checklistorna tillgängliga för gäster som vill
veta mera, eller om föreningen gör ett gårdsbesök.

Det integrerade kvalitetsarbetet innebär att gästen är med och granskar gårdens kvalitets och hållbarhetsarbete genom att fylla i gästenkäter. Miniminivåerna som
föreningen antagit är internationella och gäller inom ECEAT i hela Europa. Värden förbinder sig också att föra utvecklingen av den egna gården vidare och de
impulser till förändringar som gästerna ger är viktiga i den processen.


Back to content | Back to main menu