ECEAT


Go to content

Bli medlem

Medlemsinfo

Som medlem i ECEAT Sverige får du först av alla veta vad som sker inom ECEAT.
ECEAT är också dörren in till upplevelser på ekologiska gårdar runt om i Europa.
Du kan vara medlem bara för att få information, för att stödja verksamheten eller för att du vill bli aktiv och själv medverka till en naturligare värld. Ditt medlemsskap innebär ett stöd för vår verksamhet och du får
en kontaktyta till en jordnära verklighet där din kraft kan medverka till en naturligare värld.
Vår förening behöver engagerade medlemmar för att fungera och många av gårdarna är öppna för medhjälpare om du vill hugga i. Det finns uppgifter både för dig som har lite tid och vill hjälpa till med något tillfälligt och för dig som vill bygga ditt liv på ECEAT. Du blir medlem genom att sätta in
200 kr / stödjande medlem
300 kr / aktiv medlem
300 kr / Organisationer
på postgiro nr. 4237243-3


Back to content | Back to main menu