ECEAT


Go to content

Diplomerad gård

Medlemsinfo

Om du har en ekologisk gård är steget till att bli en ECEAT värd inte så stort. Och ECEAT kommer att hjälpa dig på vägen, bl.a. med rådgivning. Det viktigaste är att du är öppen för att möta människor.
Att vara ECEAT värd är att gå en väg. Vi fordrar inte av någon att allt skall vara färdigt på en gång. Det är, med Karin Boyes ord, vägen som är mödan värd...
Om du är intresserad av att bli ECEAT värd, börja med att betala medlemsavgiften och skriv på talongen att du är intresserad av att bli en ECEAT gård.
Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Då kommer vi att kontakta dig. Alla blivande ECEAT gårdar får besök av en av våra rådgivare, så att vi tillsammans kan ta ställning till hur vi vill gå vidare. Samtidigt får du en enkät att fylla i som är underlaget för vad vi skall skriva om din gård i guiden. Det är viktigt att berätta om gården på rätt sätt så att människor hittar rätt. Det hjälper vi dig med.
Beslutet att ta med en viss gård i guiden tas för närvarande av ECEAT´s styrelse.

Förutom 300 kr medlemsavgift 2011 (gäller alla), har vi en service avgift (marknadsföring på ECEAT webbsidan):
- 600 kr för svensk text
- 350 kr för engelsk text
- 350 kr för tysk text


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu