ECEAT


Go to content

Frivilligt bidrag

ECEAT info

Föreningens aktiva medlemmar engagerar sig för en hållbar utveckling av landsbygden.
Vi arbetar idag utan stöd från stat, myndigheter eller större projekt. Verksamheten bygger på självkostnadslösningar och vi håller kostnaderna nere med hjälp av ideellt
arbete. Frivilliga gåvor hjälper oss att utveckla föreningen – det finns alltid projekt som behöver mera ekonomiskt bränsle. Vi kan också ta emot gåvor i form av frivilligt arbete.
Kontakta huvudkontoret för att få tips på var dina krafter behövs. Ibland har vi behov av professionellt kunnande, t.ex. översättning.


Back to content | Back to main menu