ECEAT


Go to content

Information om ECEAT

ECEAT info

ECEAT Sverige
är en ideell förening för turism på ekologiska gårdar.


Förkortningen ECEAT står för
European Center for Eco Agro Tourism.


Det började som en idé att samtidigt tillfredsställa Holländska turisters intresse att få en nära kontakt med den lokala kulturen i Polen och Tjeckien och de små jordbrukens behov att bevara det bästa i sin småbrukande livsstil och samtidigt utveckla ekologisk odling. Det visade sig att den nyttan var så stor på båda sidor att det ursprungliga projektet snabbt växt till nu 23 länder i Europa.Vi inom ECEAT vill göra turism på ekologisk gård i Sverige till alternativet för den som söker upplevelser på riktigt.

Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i, det vill säga samspelet mellan biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer.

Det finns just nu 10 diplomerade utvalda svenska gårdar i Sverige.
Flera gårdar kommer vi att bli. Vill du ha din gård med bland oss klicka här.

ECEAT är intressant för dig som är turist, besökare och gäst, men också för dig som själv har en gård och vill öppna upp den för gäster. ECEAT är för dig som vill stödja en ekologisk utveckling och för dig som älskar naturen. Bli medlem!


ATT FÖRENA NYTTA MED NÖJE!


När du firar semestern på en ECEAT-gård förenar du nytta med nöje. Du får en semester som blir värdefull både för dig själv och för barnen. Du får en inblick i lantbrukarens liv och arbete - spännande och lärorikt! Samtidigt stödjer du en gård som aktivt valt att ta ansvar för ett stycke av miljön. Du bidrar till gårdens överlevnad och hjälper därmed till att göra "turism på ekologisk gård" till en möjlighet även för nästa gäst. På sikt kommer allt fler människor att kunna få denna fina upplevelse.
Det finns ECEAT-gårdar för små plånböcker och för barnfamiljer med trång ekonomi. På en del gårdar kan du också hjälpa till med arbetet.


ECEAT fortsätter att växa starkt samtidigt som vi i ECEAT Sverige är angelägna att vårda kärnan i verksamheten.


Back to content | Back to main menu