ECEAT


Go to content

Marknadsföring

ECEAT info

ECEAT marknadsföring

Den som blivit kandidat och betalt serviceavgiften, har möjlighet att marknadsföra sig
inom nätverket.
1. fönster på www.eceat.se kostar i år 600 kr för ett språk (svenska) och 350 kr för
följande (engelska eller tyska).
2. internationella guider kallas de reseböcker som ges ut i t ex Holland med beskrivningar över gårdar i norden. Guiderna ska i framtiden tryckas med
information från databasen och gårdarna betalar ett självkostnadspris för att delta. Internationella guider till andra länder kan du köpa på ECEAT Internationals
hemsida www.eceat.org
3. Samarbetsprojekt är en möjlighet för den gröna rörelsen att synas –bl.a. har ECEAT Sverige ett samarbete med Bondens Egen Marknad. (även internationellt)
Behov av en grön guide för den svenska resenären i Sverige har länge diskuterats och kanske blir den av som ett initiativ från SNF.
4. Övriga idéer kan t ex vara den förfrågan vi för något år sedan fick från Japan om att låta en Internettjänst där publicera information om oss.

I e-postgruppen för aktiva medlemmar kommer vi att föra diskussionen om idéerna genomförande. Det kan gälla att antingen sälja informationen eller ge bort den gratis
under vissa villkor för att det ger gratis marknadsföring till våra gårdar.

Kommande marknadsföringsprojekt

- Det har flera år funnits en ANWB guide på holländska till hela Europa.
Svenska gårdar betalade då 200 kr för publicering i guiden.

- ECEAT Tyskland ger ut guider för många länder i Europa på tyska. En guide till Norden är efterfrågad, men det har varit många saker som måste sys ihop och därför har projektet skjutits upp. När det blir av kan det bli frågan om att även översätta den till
engelska och publicera den i Storbritannien.


Back to content | Back to main menu