Ekologi och framtiden

Många är de som blandar ihop ekologi med begreppet ekologisk. Även om det finns vissa likheter skiljer sig dessa två begrepp åt en hel del. Ekologi syftar till samspelet mellan olika arter i deras naturliga miljö, medan ekologiskt innebär att vissa råvaror har framställts på ett rättvist och naturligt sätt utan onödiga tillsatser och gifter. Forskning i samband med en miljöförändring kallas till exempel för ekologi.

Människans utvecklas i en rasande fart och detta innebär såklart en påverkan på jordens ekologi. Detta eftersom vi trots allt konsumerar på jordens bekostnad, vilket vi har gjort i många år. Vi står inför många problem inom ekologin med isar som smälter och djurarter som utrotas. Samtidigt har vår nutida teknik hjälpt oss att bromsa en hel del problem, bland annat genom minskad användning av plast.

Miljöförändringar

Ett av de största problemen inom ekologi just nu är vår överdrivna konsumtion som leder till nedskräpning, både i våra hav och i vår natur. Stränder och skogar fylls av skräp, vilket påverkar både växtlighet och djurliv. Extra akut är läget i havet, där havslevande djur äter plasten och skräpet, vilket antingen leder till deras död alternativt att plasten förs vidare till vårt matbord och våra kroppar via fisken.

Som tur är har många organisationer runt om i världen tagit tag i detta problem redan nu, till exempel genom att anordna städningar av stränder. Dessutom har man uppmärksammat läget i våra hav lite extra, vilket gjort fler vaksamma på sin konsumtion samt plastanvändning. Även många företag satsar på miljövänliga och återvinningsbara material i sin verksamhet. I framtiden kommer vi därmed garanterat få tillgång till fler miljövänliga alternativ.

Utrotningshotade arter

Nästa ekologi-relaterade problem är de utrotningshotade djurarterna. En efter en försvinner arter för alltid ifrån vår planet, bland annat på grund av tjuvjakt. Man jagar helt enkelt djuren för att sälja pälsar, betar och fenor. Detta är såklart ett stort problem med tanke på att många ekosystem är beroende av arter som riskerar att försvinna inom kort. Vad konsekvenserna av detta blir kan vi bara spekulera i.

Idag finns många välgörenhetsorganisationer och lagar som skyddar djur runt om på vår planet. Tyvärr kommer detta förmodligen inte att ordna upp situationen helt. Därför kan en metod i framtiden att bli DNA-insamling och kloning. Genom att samla in DNA ifrån djurarter som håller på att försvinna skulle man kunna klona dem och därmed behålla fler arter. Djuren har en enormt stor och viktig roll här på jorden.

Miljöförändringar

Något som ofta studeras inom ekologi är miljöförändringar och vilken påverkan dessa förändringar har på bland annat djurlivet. Det största miljöhotet idag är den globala uppvärmningen som får de arktiska isarna att smälta, vilket leder till att många djur förlorar sina hem, inte minst isbjörnarna. I och med att isarna smälter stiger även havsnivån, vilket leder till att många städer till slut kommer att hamna under vatten.

Att stoppa uppvärmningen är svårt, men det finns saker vi kan göra för att bromsa den. Huvudboven är de fossila bränslen vi använder för att utvinna energi. Genom att minska vår användning av denna resurs kan vi göra stor skillnad när det kommer till klimatet. I framtiden kommer man bland annat att införa lagar som förbjuder bensin- och dieseldrivna fordon. Även flygplan kommer att börja drivas med miljövänligt bränsle.

Ekologi i framtiden

Människan är ansvarig för de hot vår planet står inför idag, men som tur är har vi även kunskap och resurser för att leva klimatsmart. Redan nu märker man att planetens välmående är ett hett ämne och allt fler företag gör miljövänliga förändringar i sin verksamhet. Allt fler hållbara alternativ dyker upp på marknaden och allt fler börjar intressera sig för klimat- och naturfrågor, vilket kommer göra stor skillnad i framtiden.

Sammanfattning

Forskning inom ekologi visar att vi människor har gjort djupa avtryck på jorden, och tyvärr är de flesta än så länge negativa. Det man börjar märka är att allt fler börjar visa intresse för att hjälpa jorden att läka, vilket såklart kommer ha positiva effekter när det gäller planetens ekologi. I framtiden kommer allt fler klimatsmarta lösningar att dyka upp och förhoppningsvis kan vi hålla jordens ekosystem i ett gott skick.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *