Hur kan ett hushåll källsortera på bästa sätt?

Att källsortera är något som har blivit allt viktigare för miljöns skull. Vi människor genererar varje år flera ton sopor och avfall och det är viktigt att dessa källsorteras. Genom att källsortera på rätt sätt hjälper man kommunen och återvinningsstationerna att kunna återvinna så mycket som möjligt. Det här är självklart viktigt för vår miljö och för att kunna skapa förnybara föremål av källsorterat avfall.

Det skiljer sig mellan de olika kommunerna i landet både gällande hur långt de kommit med miljötänket och kraven på källsortering, samt gällande vad som ska källsorteras och hur. I vissa kommuner får du höga böter om du sorterar fel och slänger exempelvis plast i de vanliga hushållssoporna. Du kan även få en förhöjd avgift för sophämtning, medan du i andra kommuner rent teoretiskt kan slänga allt i samma soptunna.

Hur och vad ska jag källsortera hemma?

Den frågan kanske många ställer sig och svaret på denna fråga varierar. Eftersom det skiljer sig stort från varje kommun är det bäst att besöka sin kommuns hemsida, eller ringa kommunens växel, för att ta reda på vilka regler som gäller. I vissa kommuner kan du till och med ha en särskild soptunna på din tomt för komposterbart avfall. Bor du i hyreslägenhet finns det oftast information i soprummen.

Oavsett vilka regler som gäller i just den kommun som du bor i så kan du alltid göra lite mer. För att miljön och klimatet ska hålla så länge som möjligt och för att djur och natur ska slippa avfall i naturen, kan vi alla källsortera på ett ansvarsfullt sätt. När du har kollat upp minimikraven för källsortering i din kommun är det bara att sätta igång.

Elektronik, metall och farligt avfall

När det gäller metallförpackningar och metallskrot gör källsorteringen verkligen stor nytta. Detta avfall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper! Ett exempel på återvinningens fördelar är att med aluminium sparas 95 procent av energin som det tar att tillverka nytt. Metallförpackningarna från köket kan exempelvis användas till att bli en bil. Metallförpackningar kan du lämna på en återvinningsstation, medan metallskrot lämnas på en återvinningscentral.

Elektronikavfall innehåller ofta farliga ämnen och måste återvinnas. Vissa typer av hemelektronik, som mobiltelefoner, kan även tas emot av elektronikföretag. Farligt avfall är väldigt viktigt att aldrig kasta i de vanliga soporna, dessa måste lämnas på en återvinningscentral. Därför är det bra om du kan samla dessa tills du har mycket av det och kan lämna allt på en gång. Farligt avfall är exempelvis batterier, bekämpningsmedel, färg, lösningsmedel och batterier.

Matavfall och komposterbart avfall

När det gäller matavfall är det bra om du kan minska på det redan från början. Om du planerar måltiderna noga är det enklare att använda alla råvaror innan de måste slängas. Vet du med dig att en viss råvara riskerar att bli dålig så är bättre att tillaga den och frysa in. Det finns också mycket som inte nödvändigtvis är avfall utan som går att äta, som många grönsaksstjälkar.

Beroende på vart du bor, samt vilket typ av boende du har, är alternativen olika. Finns det möjlighet att källsortera matavfall i ditt soprum eller har du möjlighet att få hem en soptunna för komposterbart matavfall? Har du möjlighet att skapa en egen kompost, där du sedan kan få egen jord? Till mat- och komposterbart avfall räknas exempelvis matrester, ben från kött, kaffesump, äggskal och hushållspapper.

Plast- och pappersförpackningar, glas samt tidningar

Mjukplast och hårdplast, samt färgat och ofärgat glas ska åtskiljas, och pappersförpackningarna ska sorteras för sig. Korkarna ska också skiljas från glasflaskorna. När det gäller ljuskoppar i aluminium måste pluppen för veken, som är i järn, tas loss, innan den och ljuskoppen sorteras som metall. Genom att återvinna papper så sparas cirka 67 procent av energin jämfört vid nytillverkning. Dessutom så är var tredje pappersförpackning i affären tillverkad av återvunnet papper.

Gör källsorteringen enkel och snygg

Något som är viktigt för att du ska motiveras att källsortera är att göra källsorteringen enkel och snygg. Du kan installera praktiska kökslådor i köket där du enkelt kan källsortera, utan att det behöver ta stor plats, eller så ställer du in praktiska lådor i ett skåp. Kanske har du ett förråd där du kan skapa en liten återvinningsstation, så du kan samla på dig och tömma den mer sällan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *