Alternativa uppvärmningsmetoder

Den optimala uppvärmningsmetoden, finns den? Nej, det är inte säkert och framför allt så är det med största sannolikhet inte en enstaka metod. Idag är alternativen många och det är viktigt att söka igenom information för att hitta den bästa lösningen för din bostad. Många alternativ som ser bra ut från början kan innebära en alltför stor investering beroende på förutsättningarna i ditt hus från början. Vi skall försöka reda ut, inspirera och hitta alternativ som kan vara aktuella för några av våra vanligaste bostäder och självklart ge inspiration till egna kombinationer och olika lösningar. Sätt inga gränser redan, utan läs mer och börja fundera på vilken lösning som kan passa i ditt hem.

Fjärrvärme är en given favorit men har en stor brist i sitt geografiskt begränsade utbud, möjligheten till fjärrvärme finns nästan uteslutande bara i riktigt centrala lägen i större städer. Det positiva är att det används spillvärme från stadens energiförbrukning och systemet är slutet vilket ger en mer eller mindre obefintlig arbetsinsats och underhåll. Här är det en förutsättning att ditt hus har vattenburen värme så att fjärrvärmesystemet kan kopplas på. Kusinen bergvärme är en fantastisk värmekälla, dock kräver den rejäla investeringar och är i stort sett bara möjlig att utnyttja om ditt hus är byggt på stengrund. Här krävs stora förarbeten och genomlysningar av marken för att hitta bergvärmekällan nere i marken.

Luftvärmepumpar, flera alternativ och bra komplement

Kategorin luftvärmepumpar är det vanligaste komplementet och alternativet till direktverkande el och de finns i flera olika utförande. Det gäller att hitta rätt typ av luftvärmepump för att få en hög nyttjandegrad. En luftvärmepump kan basera sitt energibyte på utomhustemperaturen där pumpen hittar energi i de plusgrader som finns i luften och omvandlar dessa till värme inomhus. Vissa luftpumpar växlar värme för att direkt värma ditt befintliga vattenburna värmesystem, andra blåser ut den varma luften direkt i rummet. Kombinerar du en billig och driftssäker luftvärmepump med direktverkande el eller annat värmesystem så får du oftast en jämn värme i huset och en överkomlig uppvärmningskostnad, till en inte alltför stor investering.

Sol, vind och vatten – klassiska energikällor

Varför inte solceller har blivit en vanligare energikälla pratas det om ofta. Orsakerna är många och det kan vara bristande teknik, ineffektiva solfångare och att själva installationen är kostsam. Men solen är trots allt en riktigt billig värmekälla och västvärldens envist utvecklande av tekniska lösningar borde snart ge solenergin en bättre chans. Vindkraften ökar trots motstånd från framför allt naturvänner och närboende. Här gäller det att placera vindkraftverken på rätt ställen både för att effektivt utnyttja naturresurserna och samtidigt respektera den naturliga miljön för djur och människor. Trots allt har vindkraften kommit för att stanna och kan idag räknas som ett riktigt bra och miljövänligt alternativ för att alstra energi.

Att uppgradera sitt befintliga värmesystem

Det är få av oss som bygger helt nya hus och har möjlighet att välja värmesystem helt fritt, utan vi försöker anpassa och gradvis byta ut och förbättra våra befintliga system. En klassiker är vedpannan som på grund av det digra arbetet att elda varje dag ofta har omvandlats till en mer automatiserad pelletspanna. Pelletspannan har även alla möjligheter att vara ett riktigt gott byte jämfört med oljepannan som är en av historiens största privata miljöbovar. Även kompletteringen med ett luftvärmepump-system som vi nämnt tidigare hör till vinnarna och är inte att förglömma som en bra lösning, likaså att tilläggsisolera ditt hus för att minska förbrukningen av det totala uppvärmningsbehovet.

Följ utvecklingen och våga prova nya lösningar

Det är en otroligt intressant framtid och det läggs ofantligt mycket pengar på forskning och utveckling av värmesystem som skall vara effektiva, ha låg investeringskostnad, vara lättskötta och billiga i drift. Det kommer inte att hittas en lösning som passar alla, så håll dig uppdaterad på den utveckling som ligger närmst ditt behov, läs av marknaden och utmana dig själv genom att tänka utanför boxen. Du behöver inte vara extremt miljömedveten för att inse vikten av att hitta ett bra uppvärmningssystem, det är bra både för miljön runt omkring oss och för din privatekonomi. Jag hoppas att du håller intresset uppe och vågar tänka nytt och annorlunda, för då är en ljus och varm framtid vår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *