Energianvändning i Sverige

Energi finns överallt och den kommer i olika former och är nödvändig för att vi ska kunna leva och bo. Den mat vi förtär är energi för den mänskliga kroppen vilket gör att vi kan gå och springa, jogga och cykla. Den gör också så att vi kan hålla kroppstemperaturen uppe, något som är ett måste för att överleva. Det som händer när vi äter mat är att vi får i oss kemiskt bunden energi i form av kolhydrater som blir rörelseenergi samt värme i kroppens alla celler. Precis som det låter är det rörelseenergin som gör att vi kan röra på oss och utföra fysiska aktiviteter, och det är värmen som håller igång blodcirkulationen.

Även när vi behöver transportera oss någonstans behöver vi använda energi som hjälpmedel, förutom när vi väljer att transportera saker eller oss själva till fots. En segelbåt får sin energi genom vind och vågor och ett bensindrivet fordon får sin energi genom att tankas med bensin. Detta textstycke kommer dock att handla om den energianvändning som vi menar påverkar oss i samhället, en energi som oftast mäts i el och värme. Via eluttagen i väggen får vi olika typer av elektricitet från olika kraftverk, vilka är grundade på olika sätt genom vår natur. Detta får elektroniska apparater att fungera. Våra element däremot är ofta fyllda med varmvatten som avger värme till luften.

Energianvändning i samhället

Aldrig förr har vi använt så mycket energi som vi gör idag. Användandet av både el och värme har ökat kraftigt sedan dryga 20 år tillbaka, och enligt forskning förväntas förbrukningen öka i denna takt i flertalet år framöver. Faktum är att Sverige är ett av de länder där varje enskild individ använder mest energi i hela världen. Statistiken på detta skulle dessutom vara betydligt högre om vi skulle räkna med all den energi som används för tillverkningen av utländska varor som vi ständigt köper in. Varje år använder Sverige 400 terawattimmar. Tillförseln av bränsle och energi ligger på 600 terawattimmar, alltså ännu högre. Detta beror på att mycket av denna energi används utanför Sveriges gränser.

Energianvändning i hemmet

I alla de bostäder som finns i Sverige används cirka 60 procent av all energi till uppvärmning och resterande 40 procent är uppdelat på hushållet samt varmvatten i olika delar av boendet. Den el som används till hushållets olika delar går främst till belysning i form av lampor, men också till ugn, kyl och frys. Efter detta går allt åt till hemelektronik, såsom elektroniska apparater och maskiner. Ett enkelt och smidigt sätt att spara på hushållets energi är att sänka temperaturen inomhus, ta korta och intensiva duschar samt stänga av lampor som inte är i användning. Utöver denna energi används energin indirekt genom all vår konsumtion av olika varor, till exempel livsmedel och textiler.

Transporter, industri och bostäder

I Sverige delas energin huvudsakligen upp i tre övervägande delar: transport, industri och bostäder. Till all transport används främst energin vi får från fossila bränslen som till exempel råolja. Detta leder till farliga utsläpp av växthusgaser. Industrin använder sig till största del utav biobränslen och el, men även här finns fossila bränslen med i bilden. I bostäder används främst el och fjärrvärme, som utvinns från olika former av energikällor. Den fjärrvärme vi har i Sverige kommer i de flesta fall från biobränsle, men också från fossila bränslen och avfall. Det är också vanligt att man använder ved, pellets eller olja som hjälpmedel för uppvärmning, som alla är olika typer av biobränslen.

Sammanfattning av energianvändningen i Sverige

Energi behövs till allt, för att vi skall kunna överleva och ha det bra. Vi behöver äta energi i form av mat för att få rörelseenergi till våra celler som gör att vi kan utföra fysiska aktiviteter, och vi behöver biobränslen för att värma upp våra bostäder. Sverige delar ofta upp energin i tre stora delar, industri, transport och bostäder, vilka alla är stora orsaker till att vår energianvändning ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Det är också en av anledningarna till att Sverige är ett av de länder där mest energi används per person och år. Varje år använder Sverige 400 terawattimmar. Tillförseln av bränsle och Energi ligger på 600 terawattimmar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *