Källsortering i Sverige

Källsortering är viktigt för att spara på jordens resurser. Att källsortera betyder helt enkelt att du separerar avfall baserat på dess källa. Genom att sortera avfallet blir det enklare att återvinna, vilket bidrar till mindre miljöpåverkan. I Sverige är vi extra duktiga på att källsortera och det har vi varit relativt länge.

Faktum är att du enligt lag måste sortera avfall så som förpackningar och tidningar och återvinna dem, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. Dessutom måste nybyggda bostäder ha utrymme för källsortering i till exempel köket. Sverige är ett land som ligger i framkant när det gäller miljötänk och källsortering, något vi ska vara stolta över.

I denna artikel ska du få lära dig lite mer om källsortering, hur det fungerar och vilka fördelar det har. Först och främst kan det vara bra att veta vad du som svensk medborgare faktiskt måste källsortera. Förpackningar av plast, tidningar och elektronikavfall måste separeras, sorteras och lämnas in till en godkänd återvinningsstation enligt avfallsförordningen i Sverige. Läkemedel ska lämnas in till apoteket och farligt avfall ska lämnas in till särskilda inlämningsställen. Även hushållets matavfall ska sorteras, men på vilket sätt varierar från kommun till kommun. Ta reda på vad som gäller för källsortering där du bor och gör din egna lilla källsorteringsstation du också.

Sverige i framkant för källsortering

Jämfört med andra EU-länder producerar det svenska folket avsevärt mycket mindre sopor än många andra länder. Vi ligger även i topp när det kommer till återvinning, då vi återvinner i snitt 20 kilo mer avfall per person än övriga EU-länder. Inte nog med detta så är Sverige dessutom ett av de ledande länderna när det kommer till att utvinna energi ifrån landets förbränningsanläggningar. Detta beror dock på fjärrvärmen som gör det enkelt att ta vara på den energi som produceras i samband med avfallsförbränningen. Detta är positivt, men trots detta konsumerar det svenska folket fortfarande en hel del. Vi är minst lika bra på att konsumera som vi är på att återvinna.

Återvinner i allt större utsträckning

Om vi jämför Sverige i dag med hur läget såg ut år 1975 ser vi märkbara skillnader. Dels återvinner svenskarna upp emot 99,5 procent av allt avfall, medan vi år 1975 endast återvann omkring 60 procent. Dessutom har materialåtervinningen ökat från så lite som 6 procent till 34 procent. Även förbränning med energiutvinning, som vi nämnde i föregående stycke, har ökat med 47 procent genom åren. Att sortera hushållsavfall har blivit en vana i många hushåll och de flesta har nära till en återvinningsstation, vilket är anledningen till dessa positiva siffror. Om du vill läsa mer om de exakta siffrorna för landets återvinning kan du göra det på Sopor.nu.

Så källsorterar du

Att källsortera på egen hand är inte så svårt som det kanske låter. Det första du bör göra är att ta reda på vad som gäller i den kommun du bor i, då riktlinjerna kan skilja sig en del. Du bör även lokalisera din närmaste återvinningsstation och se vad du kan slänga där. Att sortera mat, papper, metall och glas är enkelt och det kan alla göra. Organisera en egen sopstation i köket, till exempel med hjälp av olika sophinkar (helst med lock för att undvika lukt), så att du enkelt ska kunna slänga ditt avfall på rätt ställe. Du bör dessutom ha som vana att åka och slänga ditt skräp regelbundet.

Det här händer när du källsorterar

De flesta vet vad källsortering innebär, men få vet vad som faktiskt händer med soporna på återvinningsstationen. Glasflaskor sorteras enligt färg innan de smälts ner för att skapa nya förpackningar. Genom att återvinna glas sparas ungefär 20 procent energi. Även metall smälts ner för att bli nya förpackningar eller burkar. Metall kan smältas ner hur många gånger som helst utan påverkan och dessutom sparar återvunnen metall så mycket som 95 procent energi. Papper packas i kuber som sedan transporteras till pappersbruk, där de behandlas och får nytt liv i form av kartong eller wellpapp. Tidningar förvandlas till nya tidningar och även plast förvandlas till nya produkter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *